Yazarlar / Ali Yavuz HACIMUSTAFAOĞLU


PARA BİRİMİNDE DALGA OLAMAZ

Gelişmiş bilinen ABD, AB, İsrail, Çin, Rusya vb. ülkeler çeşitli para oyunlarıyla dünyanın ekonomisini ele geçirdi.

Günümüzde bir dev olan sermaye, % 95 nüfusun sırtından geçinirken, oyunlarının anlaşılmaması için süslü kelimeler, uygulanması imkânsız teoriler oluşturdu.

İşin enteresan yanı; süper sayılan ülkelerin halkı da aynı sömürü çarkının içinde ezilirken, “kazanan kim?” diye soran yok, sormayı aklına getiren yok.

Sahi, kazanan kim?  Ya da kazananın kim olduğundan bihaber olan  % 95 kimdir? Diye mi sorsak.

PARA OYUNLARI

Sermaye, “daha gelişmiş bir yaşam kültürü” vaat ederek dünya insanına sömürü tuzakları hazırlarken,  uyguladığı para politikaları ile krallığını imparatorluğa ulaştırdığından kaç kişinin haberi var?

Bugün, uluslararası sermaye sahipleri, dünyayı sömürmek için daha az çaba harcamaktadır. Her ülkenin, ekonomik çıkarından başka değer tanımayan işbirlikçileri üzerinden, az maliyetle çok para kazanan uluslararası sermaye, maksadına ulaşmak için kapitalizmin vahşi yüzünü acımasızca göstermekten çekinmemektedir.

Öte yandan, sermayedarlar ülkelerdeki işbirlikçileri ile soyguna devam ederken, mevcut düzenden asla huzur bulamayacağının farkında bile olmayan %95 topluluğun hala çözümü yanlışta aramasının ısrarını neye yoracağız?

PARA OYUNLARININ VASITALARI NELERDİR?

·        Paranın Ekonomi Politikası aracı olması

·        Para Arzı

·        Para Talebi

·        Para Değeri (teorileri)

-         Miktar Teorisi

-         Gelir Teorisi

-         Keynesien Teorisi

·        Enflasyon

·        Deflasyon

·        Stagflasyon

·        Kredi

·        Kredi Piyasaları (Sermaye Politikaları, Para Politikaları)

·        Banka

·        Banka İşlemleri

-         Pasif İşlemler

-         Kaydi Para

-         Aktif işlemler ve diğer işlemler

·        Reeskont Politikası

·        Kanuni İhtiyatlar ( Munzam Karşılıklar)

·        Açık Piyasa İşlemleri

·        Selektif Kredi Politikası

Yukarıdaki maddeler halinde sıralanan teoriler için, gerçeğe dayalı bir açıklaması olan varsa ispat isteriz.

Mutlaka ispat peşinde olacaklar bulunur.

İspat peşinde olacakların iddiası temelsizdir ki; sömürünün görünen ve görünmeyen yaralarının gerçekliğini örtmeye gücü yetmez.

TÜRKİYE’NİN YÖNETİCİLERİ YENİ BİR EKONOMİK ÇAĞ BAŞLATACAKTIR

Bugün Türkiye’miz yukarıdaki para oyunlarının pençesinde kıvranırken, hükümetin çabaları mevcut haliyle yetersiz kalmaktadır.

Öyledir, çünkü başarıya ulaşmak için atılan adımlar, alınan kararlar, her geçen gün hayatı zorlaştırmaktadır. (döviz-faiz, kar payı, enflasyon vb.)

%5 kesim, sermayesine sermaye katarken, Türkiye’mizin şahsiyeti yüksek yöneticilerinden %95’i kurtaracak bir hamle yapmasını zaruri olarak talep ediyoruz.

Yöneticilerimizden talep ettiğimiz çözümün reçetesi hazırdır:

EKONOMİNİN MUASIR MEDENİYETİ ÖRGÜNÖZ İKTİSATI’DIR

Dünyaya gerçek gözle bakıp, iktisadi imparatorluktan kurtulmanın tek çaresi; İktisadi demokrasi olan Örgünöz İktisatı’nı uygulamaktır.

Örgünöz İktisatı kurulduğunda, para biriminin sabit bir ölçü ve sabit bir karşılık olarak kalacağı şüphe götürmez bir gerçektir.

Artık dalga olamaz ki, para biriminde dalgalanma olsun.

Emek ve Zekâ karşılığından başka bir kazanç kaynağı olmayınca, dalavere bitmiş olacaktır. Para oyunları da yüzdelerle birlikte sona erecektir.

Başta Türkiye’mizde olmak üzere tüm dünyaya ekonomik adalet, emek-zekâ karşılığının tek kazanç değeri kabul edilmesiyle gelecektir.

Daha kim kimin, hangi ulus hangi ulusun parasıyla oynamak gereği duyacaktır?

Sömürüye paydos için Örgünöz İktisatı tek çaredir.


2 0

Diğer Yazıları