Yazarlar / Ali Yavuz HACIMUSTAFAOĞLU


BOŞA KOYSAN DOLMAZ, DOLUYA KOYSAN ALMAZ

Türkiye 24 Haziran seçim kararını aldığından itibaren yoğun döviz ve faiz baskısı ile uğraşmaktadır.

Her bakımdan dünyanın en potansiyelli ülkesi olan Türkiye, sömürgeci güruhun iştahını kabartmaya devam ediyor.

Bize göre bitmiş olan Sevr anlaşması onlara göre geçerliğini koruyor. Amaç, Türkiye’nin gerçek değerler üzerinden büyümesine müsaade etmemek.

İçeride ve dışarıda elbirliği yapmış menfaatperestlerin faaliyetleri bizi şaşırtmıyor. Görevlerini yapıyorlar. Asıl sorun; milletimizin bilmeden menfi propagandalara alet olmasıdır.

Bellidir ki Türk Milleti vatanını çok sevmektedir. İnandığı değerlere saldıranın gücü ne olursa olsun, karşı gelmekten çekinmemektedir, korkusuzdur.

Bu büyük gücü doğru bir hedefe yönlendirmek varken, maksatlıların çıkarcı faaliyetlerine hizmet eden bir enerjiye dönüştürülmesi kabul edilir değildir.

Peki, böyle bir güç nasıl oluyor da menfi olarak yönetiliyor?

Sorunun cevabı nettir: FİKİRSİZLİK.

Fikir olmadan kıymet bilmek olmuyor, kıymet bilmeyenin varlığı da, kıymetsiz oluyor. Varlığı kıymetsiz olana, insan denmiyor. İnsan sıfatını ispat edemeyene, inancı da sorulmuyor, hatta hiçbir şey sorulmuyor. Sadece menfi çıkarlar doğrultusunda eşya gibi, bitki gibi, kullanılan gölgeler olarak kullanılıyor.

GERÇEK FİKİR NEDİR?

Gerçek Fikir: İnsanların kişisel yaşantılarından, devlet düzenine ve devlet ilişkilerine kadar tüm hayatın ”ÖZ” ‘e uygun olmasını, Öz’ün güdümünden ayrılmamayı temin eden sistemler dizisidir. 

Gerçek Fikir: Şahsiyetten toplum düzenine, ekonomiden hukuka kadar her alanda insanı temel alan, insanın öz güdümlerine uygun yaşamasına özen gösterir.

Gerçek Fikir: Temelinde yabancıdan ve mevcutlardan karışık bir hece dahi bulundurmaz. Zekâları açan, kafaları çalıştıran, herkese şahsiyet sahibi olmanın yollarını gösterir.

Gerçek Fikir: İnsana sistemi yaptırandır. İnsanlar özden yaşarken, gayet güzel sistemde yaşarlar ve yaşatırlar.

Sisteme insanı yaptıran felsefelere fikir denmez. Bugünkü sistemlerin ortaya koyduğu insan figürünün dünyayı ne hale getirdiği yaşanan vahşetlerle ortadadır.

Gerçek Fikir: Ekonomide yeni buluşlar yaptırır. Ekonominin tanımını “doğayı insana yararlı hale getirme düzeni” olarak, gerçek ölçüyle izah eder.

Gerçek Fikrin ekonomisinde, sömürü araçlarından olan faizden ve sermayeden kazanç sağlamaya kesinlikle yer olmaz. Sermaye sıfır sayılır, Bütün ilişkiler güven üzerine kurulur.

Gerçek Fikir sisteminde özünün güdümlerine uygun yaşamayanın, devlet başkanı dahi olsa suçlu olduğu kabul edilir.

Bize lazım olan; yukarıdaki değerlerle yaşam düzenimizi kuracak, sistemler bütünü olan Fikirdir. 

Bu fikrin adı ÖRGÜNÖZ FİKİR SİSTEMLERİ’ dir. 

Her bireyin doğal hayat çizgisinin ifadesi olan Örgünöz Fikri’ni anlamadan; siyasetten, ekonomiden, milliyetçilikten bahsetmenin yetersiz ve gerçek dışı olduğunu, düşüncemizin ve yaşayışımızın yıkıcıya uydulu oluşundan anlıyoruz.

Yanlışı, sorgulamadan kabul etmeye meyilli olduğumuz her davranıştan açıkça görülürken, Türkiye’mizin bağrından çıkan Örgünöz Fikri’ne alakasız kalmaktan mutlu bir kazanım elde edeceğini düşünenler, ancak bu ülkeyi sömürmek isteyenlere yardım etmiş olurlar.

Eğer ki biz dövize, faize, paradan para kazanma sömürüsüne karşıysak;

Eğer ki bizler yöneticilerimizin yabancılara üstün gelmesini amaçlıyorsak;

Eğer ki hepimiz devletiyle milletiyle hükümetiyle aynı amaçla gerçek bir milli hedef tutmak istiyorsak;

Eğer ki 1 TL’nin 1 Dolar olması gerektiğini arzuluyorsak;

Eğer ki tüm Türkiye, birlikten güç almanın mütemadiyen zevkini yaşayıp, devletini kalkındırmayı kafaya koymak derdindeyse;

Yapılacak iş bellidir: 

Örgünöz Fikir Sistemleri’ni anlamak, yaşamak, yaşatmak.

Devletin, Milletin, üretimin, yönetimin, neşenin… Velhasıl,  başarının zevkini hep beraber yaşamak istiyorsak tek çıkar yol budur. 

DAVA SAHİBİ OLMAK; FİKİR ADAMI OLMAKLA MÜMKÜNDÜR

Dava; Fikir ile yürür. Fikrinden güç alan bir millet, yöneticisini öyle korur ki değil üçkâğıt oyunlarına fırsat vermek, yöneticisine söz söylenmesine dahi müsaade etmez, ettirmez.

İşte Örgünöz Fikir Sistemleri bunun için vardır. İnsanı şerefiyle yaşatır.


4 0

Diğer Yazıları